به بهشت پنهان ایردموسی خوش آمدید

وظایف وعملکرد ها خانه های بهداشت

                                                               به نام خدا

چون اینجانب در خانه بهداشت ایردموسی بعنوان بهورز مشغول به انجام خدمات رسانی به اهالی محترم ایردموسی و روستاهای اندراب و کلور می باشم . لذا جهت آشنایی مراجعین به وبلاگ . مختصری از وظایف و کار کردهای خانه های بهداشت را به محضر شما درج نموده ام .

20 مورد از اهم وظایف بهورزان در خانه های بهداشت :


   1 - سرشماری سالانه و ثبت اطلاعات :

هر خانه بهداشت، در شروع كار و در آغاز هر سال، باید اطلاعات آماری كاملی از منطقه تحت پوشش خود جمع آوری كند. برای این كار، منازل هر یك از روستاهای تحت پوشش طبق نظم خاصی شماره گذاری می شود. تعداد خانوارها و تعداد افراد هر خانوار به تفكیك نام، سن جنس، نسبت با سرپرست خانوار، شغل و میزان سواد، بارداری، معلولیت و بیماری مزمن و تغییرهای جمعیتی خانوار(ازدواج، مرگ، مهاجرت) و ... ثبت می گردد. مشخصات مجتمعهای موجود (آب، فاضلاب، نوع مصالح بكار رفته در مسكن و دفع فضولات....)، شرایط محیطی(را ه ارتباطی، فاصله ها، اماكن عمومی و...)، چگونگی مواد غذایی و تغذیه مردم و نیز سایر اطلاعات لازم در پرونده خانوار ثبت می شود. برای این مقصود، تهیه فرمهای خلاصه و حتی المقدور آسان و ساده اهمیت بسیاری دارد. پس از سرشماری اولیه یا سالانه، گروههای سنی، جنسی، شغلی و... كه برنامه مراقبت بهداشتی معینی دارند، دسته بندی، ثبت و برنامه مراقبت بهداشتی آنها تنظم می گردد. با جمع آوری و دسته بندی این اطلاعات وسعت عمل، حجم فعالیت و میدان عملیاتی خانه بهداشت روشن می شود.

 2 - آموزش بهداشت عمومی :

 مشكل ترین، مهمترین و امید بخش ترین نقش خانه بهداشت، آموزش بهداشت است . بعلت ظرافت، بردباری و دقت  فراوانی كه در این كار لازم است، انتظار می رود وقت زیادی را بخود اختصاص دهد.

خانواده و مدرسه، كه بیش از دو سوم هدفهای آموزشی بهداشت عمومی را در خود دارد، مناسبترین و بارورترین عرصه های این فعالیت است. اگر آموزشهای خانه بهداشت در این عرصه ها بخصوص در مدرسه، موفقیت آمیز باشد، معلمان در مدرسه و كودكان در خانه تداوم بخش مفاهیم مورد نظر خواهند بود. كودك به اقتضای قدرت فراگیری با سرعت بیشتری به تغییر رفتار دست می یابد، این رفتارهای تغیر یافته را به میان خانواده می برد و عادتهای نو و صحیح را به دیگران انتقال می دهد. این كیفیت نه تنها در حال حاضر بر مجموعه آگاهیها و رفتار خانواده اثر مستقیم می گذارد بلكه آشنایی و آمیختگی نسل آینده را نیز با مفاهیم و رفتار بهداشتی افزون تر می سازد. بعبارت دیگر خارج ساختن نقش آموزش بهداشت از قالب تنگ موجود، شاید تنها راه تأمین و تضمین آگاهیهای بنیانی و مؤثر بهداشتی باشد. در این راه فراهم آوردن موجبات آموزشی معلمان مدارس روستایی و كسانی كه با جمعیتهای گروهی سر وكار مستمری دارند نقشی سازنده و پرسود خواهد داشت. بخش عمده دیگری از آموزشهای بهداشت در جریان مراقبتها و بصورت چهره به چهره خواهد بود كه مؤثرترین طرق آموزش بهداشت است.

  3 - تشكیل گروههای داوطلب و شوراهای محلی بهداشت :

اگر ضابطه انتخاب فرد بومی درست انجام گیرد، بدلیل آشنایی عمیق كاركنان بومی با آداب و رسوم محل، باورها و اعتقادهای مردم و استفاده از گویشهای محلی امكان برقرای ارتباط كاركنان خانه بهداشت با جامعه و نفوذ آموزشهای آنان در مردم محل خدمت بیشتر خواهد بود. جلب اعتماد مردم موجب می گردد كه علاقمندی و گرایش آنان برای مشاركت در فعالیتهای بهداشتی افزایش یابد. مشاركت و مداخله مردم در خدمات بهداشتی كه عامل تعیین كننده ای برای مراقبت از خویش(self-care) و خود اتكایی (self-reliance) جامعه است، باید اساسی ترین خط مشی نظام بهداشتی كشور باشد. در این راستا كاركنان بومی خانه بهداشت مناسبترین گروه برای پایه گذاری و گسترش این مشاركتها بشمار می روند. مثلاً ، استفاده كاركنان از بستگان و دوستان خویش برای انجام بعضی از كارها مثل پیگیری و تبلیغ كسانی كه در موعد مقررمراجعه نمی كنند و یا نامنظم مراجعه می نمایند، انجام برخی از خدمات نظیر وزن كردن زنان حامله و كودكان، درست كردن محلول ORS و... می تواند مقدمه ای باشد كه بتدریج به تشكیل گروههای داوطلب، در زمینه هر یك از خدمات و تشكیل شوراهای محلی بهداشت منجر گردد.

  4 - مراقبت از زنان باردار :

- نگهداری آمار دقیق و تشكیل پرونده برای كلیه زنان باردار پیگیری آنها در مراحل مختلف پیشرفت حاملگی

- تكمیل فرم مراقبت دوران بارداری در اولین دیدار زن باردار، ثبت سوابق و نتجه زایمانهای قبلی، درج نتایج اولین معاینه در فرم مراقبت

- برآورد تاریخ تقریبی زایمان و درخواست آزمایشهای تشخیصی لازم

- در دیدارهای بعدی: زنان باردار در شش ماه اول حاملگی ماهی یكبار، در ماه هفتم و هشتم دوبار و در ماه نهم هر هفته یكبار تحت مراقبت قرار می گیرد، تا دوران حاملگی را با شرایط مناسبی به پایان برسانند. سنجش پیشرفت حاملگی، آموزش زن باردار در مورد تغذیه، ورزش، پوشاك، مراقبت از پستانها، اهمیت دادن آغوز ، تغذیه با شیر مادر و سایر مراقبتهای دوران بارداری، تزریق واكسن كزاز یا تؤام ، آموزش طرز مراقبت صحیح از نوزاد، روش درست شیر دادن، تغذیه شیر خوار و...

- اعزام زنان باردار نیازمند مراقبتهای ویژه به مركز بهداشتی درمانی مربوطه

- مساعدتهای لازم برای تأمین امكان زایمان سالم و بهداشتی برای زنان حامله تحت نظر، اعم از همكاری با مامای محلی یا معرفی و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای اعزام آنها به مركز بهداشتی درمانی و ثبت جریان و نتیجه زایمان در پرونده مادر.

آموزش مراقبتهای بعد از زایمان و كمك به انجام آنها

    5 - مراقبت از كودكان 8 - 0 سال :

 تکامل کودک ازدوران جنینی آغاز میشود وبامراقبت وتغذیه مطلوب دردوران بارداری , فرصت رشد وتکامل مطلوب کودک که حق طبیعی اوست فراهم میشود. مهمترین دوران تکامل مغزی کودک دردوسال اول زندگی است که نقش قابل ملاحظه ای برعملکرد ذهنی , جسمس,روانی,اجتماعی وایمنی کودک دارد تجربیاتی که کودک درسالهای سوم تاپنجم زندگی کسب میکند اورا برای کسب مهارتهای اجتماعی ویادگیری دردوران مدرسه آماده میسازد. تجربیات ومهارتهای کودک دردوران 8-6 سالگی که بدوورود به مدرسه است درقدرت یادگیری اودر دوران تحصیل حیاتی است . بنابراین مراقبت ازکودک , حمایت , آموزش ورشد وتکامل مطلوب , ازدوره لقاح آغاز میشود ونه تنها مراقبت کودک بلکه مراقبت ازمادر نیز برای بقاء رشدوتکامل کودک حائز اهمیت است .

 کودکانی که ازمراقبت مطلوب برخوردار هستند در آموزش وسایر خدمات اجتماعی ازبقیه جلوترهستند . توان تولید بیشتری دارند وبه قانون بیشتر احترام میگذارند , لذا هزینه های آینده برای آموزش , بهداشت وهزینه های اجتماعی کاهش خواهد یافت وسرمایه های اجتماعی فزونی می یابد.

توجه خاص به تکامل آنها درسنین زیر 8سال وبه ویژه زیر 5 سال از , ازاهمیت ویژه ای برخوردار است

برنامه مراقبت کودک سالم به دنبال یافتن راهی برای جداکردن کودکان سالم ازکودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است که هنوز نشانه های بیماری درآنها مستقر نشده است . درحقیت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفرتا هشت سال واجرای آن میباشد.

خلاصه ارزیابی وطبقه بندی برای تمام كودكان كمتر از 8 سال

ازمادر درمورد سلامت كودك سوال كنید

اگر برای مراقبت های دوره ای مراجعه كرده است مراحل زیر رادنبال كنید
(اگر برای مراقبت ویژه آمده است مراقبتهای پیگیری رابه عمل آورید)
 

كنترل كودك ازنظر نشانه های خطر، وضعیت عمومی

كنترل كودك كمتراز 2ماه از نظر وضعیت زردی

كنترل كودك ازنظر وضعیت وزن

كنترل كودك ازنظر وضعیت قد

كنترل كودك ازنظر وضعیت دورسر

كنترل كودك ازنظر دهان ودندان

كنترل كودك ازنظر وضعیت بینایی
 

كنترل كودك ازنظر وضعیت تكامل

وضعیت واكسیناسیون ومكمل های دارویی كودك راكنترل كنید وتصمیم بگیرید آیا امروز نیاز به واكسن یا داروی مكمل دارد ؟

سپس توصیه های لازم راارائه وبامادر مشاوره كنید

 
 
 6 - تنظیم خانواده :

- آموزش ، اجرا و پیگیری برنامه های تنظیم خانواده در زنان 10 تا 49 ساله شوهردار این گروه ماهی یكبار مورد مراقبت قرار می گیرند.

 7 - آموزش و مراقبتهای تغذیه ای :

مواد غذائی، چكونگی پخت و مصرف آنها در مناطق مختلف كشور، تابع شرایط اقلیمی- جغرافیایی، سنتها و عادات مردم آن ناحیه است. شناخت این ویژگیها، تعیین علل و نوع كمبودهای غذایی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. جا دارد كه آموزشهای خانه بهداشت بطور عمده در جهت یافتن راههای استفاده صحیح از مواد غذایی موجود عادت كنند و بتدریج مواد غذایی لازم و جدید در عادتهای غذایی آنان را یابد. مثلاً اگر كارشناسان تغذیه مراكز بهداشت استانها ضمن بررسیهای خود برای شناخت منابع غذایی رایج در منطقه، كمبودی در مصرف سبزیهای تازه ملاحظه كنند. باید طبق برنامه ریزی دقیقی محوطه حیاط خانه های بهداشت را به عرصه ای برای كاشت انواع سبزیها، گوجه فرنگی و ... بدل كنند و طرز كاشت، برداشت و استفاده از مواد مذكور را توسط بهورزان عملاً به مردم بیاموزند. نگهداری و پخت صحیح مواد غذایی قابل دسترس نیز باید قسمت دیگری از فعالیتهای خانه های بهداشت باشد.

  8- مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس :

 بازدیدهای منظم از مدارس روستاهای تحت پوشش در طول سال تحصیلی و تشكیل جلسات آموزشی برای دانش آموزان

 معاینه جمعی دانش آموزان بطوری كه هر دانش آموز در طول سال تحصیلی دو بار مورد معاینه قرار گیرد. در این معاینه ها، دانش آموزان باید از نظر ضایعات قارچی مو، ضایعات پوستی دیگر، ورم ملتحمه، تراخم، مشكلات دید و شنوایی و... در بررسی و موارد مشكوك به پزشك ارجاع داده شوند.

 بررسی بهداشت محیط اعم از مجموعه كلاسها، ، دستشویی ها و فاضلاب و...

 بررسی بهداشت بوفه مدرسه از نظیر محیط بوفه، مواد غذایی، كاركنان بوفه

 بررسی بهداشت اماكن عمومی مجاور مدرسه مثل بقالیها، رستورانها، ساندویچ فروشیها، دستفروشها و...


  9- بهداشت دهان و دندان :

- آموزش مادران باردار در زمینه بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری و شیردهی

- آموزش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان شیر خوارانو مراقبت از دندانهای شیری كودكان

- آموزش دانش آموزان در زمینه بهداشت دهان و دندان

- معرفی كردن مواردی كه نیازمند مراقبتهای بیشتری هستند به مراكز بهداشتی درمانی

 10 - ایمن سازی یا همان واکسیناسیون :

در آغاز استقرار خانه بهداشت، كلیه كسانی كه واكسیناسیون آنها كامل نیست مشخص می شوند و طبق تقویم زمانی تعیین شده واكسیناسیون آنها انجام می گیرد. با ادامه این برنامه، پس از مدتی فقط ایمن سازی متولدین جدید، مواردیادآور و واكسیناسیون عمومی در جریان همه گیریها مورد نیاز خواهد بود؟ به این ترتیب با اجرای صحیح برنامه واكسیناسیون اكتیو باید:

-همه كودكان زیر 2 سال برنامه منظم و ثبت شده ای برای واكسیناسیون داشته باشند، به نوعی كه در هر مقطع زمانی كنترل وضعیت پیشرفت واكسیناسیون هر كودك و كل كودكان این گروه سنی میسر باشد.

- واكسیناسیون تمام كودكان 2 تا 5 ساله كامل باشد و تمام آنها واكسنهای یادآور لازم را دریافت كرده باشند.

- كلیه زنان باردار بایستی علیه بیماری كزاز و دیفتری واكسینه شده باشند.

  11- نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای :

نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای وجود نور كافی در كارگاههای قالی بافی و نظایر آن، آموزش تغذیه مناسب برای كارگرانی كه در اماكن كم نور كار می كنند، راههای محافظت چشم و دهان در مقابل گرد و غبار محیط كار، محافظت گوشها در برابر صداهای زیان آور ناشی از كار و ورشهای پیشگیری از مسمومیتها ناشی از حشره كشها و سموم نباتی.

كلیه كارگاههایی كه محدوده هر خانه بهداشت قرار دارد باید حداقل هر دو ماه یكبار مورد بازدید قرار گیرد.

 12 - محیط عمومی روستا :

در آغاز كار، جمع آوری اطلاعات، نیازهای عمومی روستاهای تحت نظر خانه بهداشت را تا حدود زیادی روشن می سازد. جلب مشاركت مردم و فراهم آوردن موجبات تأمین آب سالم و كافی باید از مهمترین برنامه های بهداشتی تلقی و پیگیرانه دنبال شود، زیرا تأمین این نیاز و نیز دفع بهداشتی فاضلاب و زباله صرفنظر از اثر غیر قابل انكاری كه در زندگی روستائیان دارد، در گسترش نفوذ خانه های بهداشت نیز تأثیری بسزا خواهد داشت.

آموزش مردم در جلوگیری از آلوده كردن آبهای مصرفی ده، پر كردن و خشكانیدن یا سمپاشی گندابها و آبچالها از مهمترین اقدامهایی است كه باید در این زمینه صورت گیرد.

اقدامهای بهداشتی دیگر از قبیل راهنمایی و كمك به احداث حمام عمومی، كشتارگاه، غسالخانه، رختشویخانه و... نیز از فعالیتهای خانه بهداشت خواهد بود كه در همه حال با جلب مشاركت مردم صورت می گیرد.

فعالیت برای تأمین برق عمومی، جاده های ارتباطی، خیابان بندی، درختكاری در محیط روستا و ترویج سبزیكاری در خانه ها و... می تواند مضمون فعالیتهای اجتماعی خانه بهداشت را تشكیل دهد كه با یاری مدیریتهای سطوح بالا و همكاری سازمانهای دیگر پیگیری و اجرا شود. این فعالیتها نفوذ كاركنان بهداشتی را در جامعه افزایش خواهد داد.

خانه های بهداشت می تواند زمینه های گسترده ای را در برگیرد، از جمله موارد زیر را شامل باشد:

- پیگیری برای تأمین آب مصرفی سالم و ضد عفونی كردن آبهای آشامیدنی با مشاركت مردم

- كمك به تهیه توالت بهداشتی و دستشوئی

- آموزش و فراهم آوردن وسایل و كمك های لازم برای صاف كردن دیوارها، عایق سازی كف، تأمین پنجره و نور كافی برای اتاقها و پوشش پنجره ها برای جلوگیری از ورودحشرات و مگس

- آموزش مردم و فراهم آوردن امكانات لازم برای دفع صحیح زباله

- آموزش جداسازی درست و منطبق با ضوابط بهداشتی محل زیست از محل نگهداری دام و طیور

- راهنماییهای لازم در باب جمع آوری و دفع فضولات حیوانی

- توجه خاص به بهداشت محیط مدارس كه با گروه آسیب پذیرتری سروكار دارد.

- بهداشت محیط و كارگاههای كوچك و خانگی (پنیرسازی، قالی بافی و...)

  13- بهداشت محیط اماكن عمومی :

بهداشت محیط اماكن عمومی نظیر مسجد، مغازه ها و ... هر سه یکبار ماه كنترل گردد.

بهداشت محیط مركز تهیه و توزیع مواد غذایی و سلامت مواد عرضه شده:

كنترل بهداشت و سلامت مواد غذایی در رستورانها و كافه ها، قصابیها، لبنیات فروشیها و... هر دو ماه یكبار صورت می گیرد.

 14 - بازدید منزل :

بازدید از منازل روستایی به دلایل زیر از اهمیت زیادی برخوردار است:

- دوستی و ارتباط كاركنان بهداشت را با خانواده ها ارتقاء می بخشد.

- موجبات آموزش چهره به چهره با آموزش گیرندگان را فراهم می كند

- واقعیت محیط زیست مردم و شرایط طبیعی زندگی آنان را به كاركنان خانه بهداشت نشان می دهد.

- معلوم می كند كه درك افراد مختلف از دستورهای بهداشتی در عمل چگونه است و در چه مواردی و چطور باید این عملكرد ها را تصحیح نمود.

- امكان پیگیری درمانی بیماران مزمن و مراقبتهای ویژه را فراهم می سازد.

بنابراین بازدید منزل نباید تنها به پركدن فرمها منحصر شود، بلكه باید با استفاده از تمام فنون تربیتی، سنتی،

فرهنگی، هوش و ذكاوت فردی عوامل اجرایی، به صورت فعالیتی ثمر بخش و مؤثر در آید.

 15 - بیماریابی :

بیماریابی یكی از مهمترین فعالیتهای خانه بهداشت است كه باید متناسب با تواناییها و آموخته های كاركنان خانه بهداشت و یافتن تكنولوژی مناسب برای هر مورد سازمان داده شود. غربالگری(screening جمعیت تحت پوشش یا گروههای سنی، جنسی و شغلی خاص از طریق جستجو یك یا چند علامت واضح، مشخص كننده و اختصاصی می تواند بطور مستمر یا در مقاطع زمانی معین، با وسعت و سرعت توسط خانه های بهداشت انجام گیرد. مثل:

- غربال كردن دانش آموزان از نظر و مشكلات دید .کچلی، عوارض پوستی، بیماریهای چشم، شنوایی ، اسكلتی و....

- غربالگری كارگران كارگاهها از نظر عوارض پوستی، چشمی، شنوائی و...

- غربال كردن جمعیت از نظر بیماران دارای لكه های بیرنگ پوستی فاقد حس در مناطق آندمیك جذام

- غربال كردن زنان در معرض خطر سرطان پستان با انجام و آموزش معاینه پستان

- غربالگری بیماران مشكوك به مالاریا در مناطق آندمیك مالاریا از طریق گرفتن لام خون از بیماران تب و لرز دار.

- غربال كردن بیماران روانی

- و بسیاری موارد مشابه كه می توان با برقراری تكنولوژی مناسبی این غربالگریها را برقرار كرد، مشروط بر این كه سطح بعدی ارجاع برای پذیرش بیماران غربال شده ارجاعی آماده شده باشد.

درمان برخی از بیماریها براساس پروتكل : بیمارانی كه پروتكل درمانی ابلاغ شده ای دارند (مثل اسهال ARTو...) می توانند مستقیماً توسط خانه بهداشت تحت درمان قرار گیرند.

- كمكهای اولیه درمانی و پیشگیری درمان.

بیمارانی كه به خانه بهداشت مراجعه می كنند، پس از معاینه اولیه، تنها از درمانهای علامتی كم خطر و مجاز استفاده خواهند كرد.

نكته مهم : این است كه همراه با تجویز داروهای مجاز، باید چگونگی مراقبتهای لازم به بیمار و اطرافیان او آموخته شود. بیماران خانه بهداشت به چهار گروه تقسیم می شوند:

اول : بیمارانی كه درمان آنان توسط پزشك تجویز و پیگیری آن به عهده خانه بهداشست گذارده شده است(مانند بیماران مبتلا به مالاریا سل و...)

دوم: كسانی كه ناراحتی آنان با دادن داروهای اولیه و درمانهای علامتی برطرف می گردد.

سوم: مراجعینی كه احتیاج فوری به پزشك ندارند و می توانند ضمن دریافت داروهای اولیه، برای روز بازدید پزشك در لیست نوبت معاینه پزشكی قرار گیرند.

چهارم: بیمارانی كه باید فوری به پزشك مركز بهداشتی درمانی معرفی شودن كه در این صورت برگ ارجاع تنظیم، تسهیلات لازم برای اعزام آنان فراهم می گردد.

در موارد ضروری، مثل بیماریهای واگیردار، آموزش اطرافیان بیمار در زمینه روشهای صحیح پرستاری از بیمار، مصرف صحیح دارو، رعایت موازین پیشگیری و ... بعهده خانه بهداشت است، كه باید از طریق مراقبت یا بازدید ادواری در منزل مورد پیگیری قرار گیرد و به این ترتیب ضمن پیگیری درمان بیمار، از سلامت اطرفیان بیمار مراقبت شود.

 16 - تزریقات :

جز تلقیح واكسن انجام تزریقات دیگر توسط بهورزان مطلقاً ممنوع است. تزریقات زیر جلدی و عضلانی نیز در مورد هر بیمار و بار اول هر دارو، حتماً باید با حضور پزشك انجام گیرد.

تكرار تزریقات بدون حضور پزشك مشروط به این است كه تزریق اول با حضور پزشك انجام گیرد.

تكرار تزریقات بودن حضور پزشك مشروط به این است كه تزریق اول با حضور پزشك انجام یافته و دستور ادامه تزریقات بصورت كتبی در نسخه قید شده و در اختیار بهورز قرار گرفته باشد.

 17 - پانسمان :

انجام پانسمانهای ساده، جزو وظایف بهورزان است.

 18 - فوریتها :

در موارد فوریتها و بروز سانحه(خونریزی عمده، شكستگی، سوختگی، ضربه، خفگی، مسمومیت،...) پس از انجام كمكهای اولیه مناسب ، باید هر چه زودتر بیمار را اعزام نمود و در مورد حوادث جمعی، باید هر چه فوری تر مراتب را به مركز بهداشتی درمانی اطلاع داد و كمك خواست.

  19- بازتوانی و كمك به معلولان :

شناسائی معلولان، ارجاع آنان به مراكز توانبخشی، پیگیری آموزشی مددجویان، خانواده ها و جامعه برای رفتار درست با معلولان و ... باید از خدمات خانه بهداشت باشد، كه با برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در حال گسترش است.

 20 - همكاری با دانشجویان اعزامی :

در مواقعی كه رده های مختلف نیروی انسانی پزشكی، برای كارآموزی و كارورزی، به خانه های بهداشت اعزام می شوند همكاریهای خانه بهداشت در فراهم آوردن امكان و زمینه فعالیت آنها ضرورت دارد.


شرایط انتخاب و تربیت كاركنانی كه برای خدمت در خانه بهداشت منظور شده اند:

در خانه بهداشت فقط یك رده شغلی از كاركنان بهداشت خدمت می كنند، كه بر حسب جنس«بهورز زن» یا«بهورز مرد» نامیده می شوند.

الف - شرایط :

بومی بودن : با توجه به وظایفی كه برای خانه بهداشت منظور شده است و برای اینكه عوامل اجرائی درك نزدیك تر و صحیح تری از محیط كار و زندگی مردم داشته باشند و بالاخره برای اطمینان نسبی از اقامت دائم پرسنل در روستا و تأمین دسترسی مستمر روستائیان به خدمات و كاسته شدن از بار نقل و انتقالات آتی آنان، پرسنل هر خانه بهداشت، از جمعیت تحت پوشش آن و ترجیحاً از مردم روستای محل استقرار خانه بهداشت یاروستای قمر انتخاب می شود.

سن :  برای پذیرفته شدن در آموزش بهورزی، سن پذیرفته شدگان باید حداقل 18 سال تمام و حداكثر 28 سال برای داوطلبین مرد و 26 سال برای داوطلبین زن باسد. در شرایط مساوی افراد متأهل مرجح خواهند بود.

جنس : با توجه به تنوع وظایف خانه بهداشت ، در برنامه هایی كه تماس نزدیك و مستمر با مادران و كودكان را ایجاب كند، وجود پرسنل زن(بهورز زن) ضروری است، چه در غیر اینصورت این برنامه ها توفیق نخواهد داشت. طبیعت فعالیتهای دیگر مانند امورمربوط به بهداشت محیط، بهداشت كار و كارگاهها... نیز نشان می دهد كه در این زمینه ها وجود بهورز مرد ترجیح دارد.

تحصیل : داوطلبین آموزش بهورزی بایستی حداقل دارای مدرك دیپلم متوسط رشته های علوم ریاضی , علوم تجربی, علوم انسانی , بهیاری ومدیریت خانواده باشند.

تذكر : انتخاب بهورزان توسط كمیته ای مركب از نمایندگان مركز آموزش بهورزی، واحد گسترش شبكه ها و گزینش، از طریق آزمون كتبی و شفاهی انجام می شود.


                                                                                        جابر وسیله ایردموسی مسئول خانه بهداشت ایردموسی
تعریف خانه بهداشت


تعریف : خانه بهداشت محیطی ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبكه های بهداشتی درمانی كشور است . هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی- به ویژه امكانات ارتباطی و جمعیت – یك یا چند روستا را تحت پوشش خود دارد.در خانه بهداشت ایردموسی دو بهورز بنامهای جابر وسیله ایردموسی

و ناموران ایردموسی آماده ارائه خدمات به اهالی محترم ایردموسی اندراب و کلور میباشند.پیشاپیش مقدم مراجعین را گرامی میداریم .

درباره سایت

 • :: www.irdemousa.mihanblog.com ::
  ایردموسی


  پیشنهادات و مطالب و عکس و فیلم و فایلهای صوتی خود را جهت درج در این وبلاگ بنام خودتان به آدرس ایمیل vasileh2012@gmail.com ارسال نمایید . با تشکر

  ====================

  گورمه لی دی اردی میستی باغلاری/
  ازون دره لری اوجا داغلاری/
  چیچک لرین قیرمیزی سی اغلاری/
  نه دئسیدون کندیمیزده واردی/
  اغاجلاری باشدان باشا باریدی/
  چرشنبه ده باشلاردا پای گئدردی/
  اداخلی قیز بایرام لیقین گودردی/
  دانیشمازدی امما گوزی گولردی/
  گوزل گوزل کندیم تندیر لرون یانیرلار/
  اوشقلارون کندین دادین قانیرلار/
  تاتاچورک هله چیخمور یادیمنان/
  ایندی ده وار دویمامیشام دادینان/
  گوزل کندیم تندیر لرین توستی سی/
  پنجه یی شین فتیرلرون ایستی سی/
  کندیمیز قورولوب دره ایچینده/
  اداملاری یولمادا یا بیچینده/
  الماسی وار الچاسی وار باغیندا/
  کهلیک اوتی بویمادرن باغیندا/
  گول لر عطری ایرانیندا یاغیندا/
  گوزل کندیم داغلاروندا قار اولسون/
  اغاجلارون بوتون دولی بار اولسون/
  اوشقلارون جوانلارون وار اولسون/
  ایران اشون تندیر اوسته قایناسون/
  قویون قوزون چول چمنده اویناسون/
  گوزل کندیم اوزخلاردان سلامیمی ال گینان/
  محبت ائت منی یادا سال گینان.
  (شاعر: خانم فرحروز نوراللهی ایردموسی)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شهر ایردموسی(سبلان ) در فاصله 14 كیلومتری غرب اردبیل در پهنه دشت اردبیل واقع گردیده است آب و هوای این شهر كوهستانی و معتدل می‌باشد . این شهر مانند سایر مناطق اردبیل در بهار و تابستان دارای آب و هوایی معتدل و مطلوب و در زمستان نیز دارای آب و هوای خنک می‌باشد.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  توجه:

  بخاطر ضرورتی که در امر تسریع اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای مهم ایردموسی وجود داشت، تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان از این پس رویدادهای مهم ایردموسی را از طریق کانال رسمی شهر ایردموسی
  tegram.me/irdemousa

  به اطلاع اهالی شهر ایردموسی در اقصی نقاط گیتی برسانیم . منتظر دست یاری شما عزیزان هستیم.

آخرین عناوین

نظرسنجی

این وبلاگ را چگونه دیدید ؟


تصاویر منتخب 3

بهشت پنهان ایردموسی

تلاش برای معرفی ، اعتلا و شکوفایی شهر ایردموسی

اطلاعات سایت

ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic